آبفا

28خرداد
حل مشکل آب استان؛ در گرو پیگیری منسجم و مستمر مسئولان
در نشست با مدیران آب منطقه‌ای و آبفای استان مطرح شد:

حل مشکل آب استان؛ در گرو پیگیری منسجم و مستمر مسئولان

باید پیگیری منسجم و مستمر از سوی مسئولین استان جهت حل مشکلات آبی استان به ویژه افزایش سهم حقابه مردم منطقه از منابع با کیفیت آب‌های سطحی انجام شود.