ما مردم البرز

06خرداد
تاملی بر مسأله‌ آب در استان البرز و اشاره به راه‌حل‌های آن

تاملی بر مسأله‌ آب در استان البرز و اشاره به راه‌حل‌های آن

مهدی عسگری درباره مشکلات آب استان البرز و راه حل‌های آن تحلیلی ارائه کرد.