نماینده مردم کرج،فردیس و اشتهارد

15مرداد
انتخاب مهدی عسگری به عنوان عضو هیأت “مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار”

انتخاب مهدی عسگری به عنوان عضو هیأت “مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار”

مهدی عسگری، نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد با اخذ ۱۶۸ رأی و سیداحسان خاندوزی نماینده تهران با ۱۴۷ رأی از مجموع ۱۹۵ رأی نمايندگان مجلس به عنوان عضو هیأت "مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" برگزیده شدند.