واکسن کرونا

18آذر
احتمال حمله بیولوژیک در ماجرای کرونا؛ به شما هیچ اعتمادی نیست

احتمال حمله بیولوژیک در ماجرای کرونا؛ به شما هیچ اعتمادی نیست

مسئولان مربوطه پیش از خریدِ واکسن وارداتی به سوال‌های مطرح شده، پاسخ دهند.