۲۲بهمن۱۳۹۹
بازتاب رسانه ای نطق مهدی عسگری در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت

بازتاب رسانه ای نطق مهدی عسگری در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت

12:23 02 شهریور 1400
حضور مهدی عسگری در جمع مردم روستای کندر (بخش آسارا)

حضور مهدی عسگری در جمع مردم روستای کندر (بخش آسارا)

18:04 26 بهمن 1399
نکات مهدی عسگری در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

نکات مهدی عسگری در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

11:28 13 تیر 1400
شکر خدارا که در پناه حسینیم.

شکر خدارا که در پناه حسینیم.

22:18 17 مهر 1399