خودروسازی

28تیر
تعارض منافع، مانع جدی دولت برای نظارت بر خودروساز‌ها
در نشست با مدیران خودروسازی مطرح شد:

تعارض منافع، مانع جدی دولت برای نظارت بر خودروساز‌ها

مهدی عسگری: "تعارض منافع" در صنعت خودرو یک معضل جدی است که مانع از نظارت واقعی دولت بر دو شرکت بزرگ خودروساز می‌شود.