خود تحریمی

۰۳شهریور
اولویت دادن به بخش مردمی در کشور یک انتخاب نیست، یک ضرورت است!
منتخبی از نکات مطرح شده مهدی عسگری نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد در شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی

اولویت دادن به بخش مردمی در کشور یک انتخاب نیست، یک ضرورت است!

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد، عسگری ضمن حضور در شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به بیان نکاتی پرداخت. مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد، ضمن اولویت دادن به بخش خصوصی کشور گفت: اولویت دادن به بخش خصوصی کشور یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. به تعبیری […]