دانشگاه آزاد

۳۱اردیبهشت
نشست تخصصی با اساتید دانشگاه‌های استان البرز

نشست تخصصی با اساتید دانشگاه‌های استان البرز

بررسی طرح مردمی‌سازی اقتصاد در دولت سیزدهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱