شرکت دخانیات

21بهمن
موافقت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و شرکت دخانیات ایران

موافقت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و شرکت دخانیات ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی و شرکت دخانیات ایران موافقت کردند.