شفافیت آراء نمایندگان

28بهمن
طرح مجدد شفافیت آراء نمایندگان؛ در دستور کار مجلس
با موافقت نمایندگان؛

طرح مجدد شفافیت آراء نمایندگان؛ در دستور کار مجلس

طرح مجدد شفافیت آراء نمایندگان با 187رأی موافق، 38رأی مخالف و 11رأی ممتنع از مجموع 247نماینده حاضر در صحن تصویب شد.