شورای شهر کرج

20آذر
مهدی عسگری در دیدار با اعضای شورای اسلامی مطرح کرد: ارتقای جایگاه شورای شهر در کشور به دست اعضای شورا است

مهدی عسگری در دیدار با اعضای شورای اسلامی مطرح کرد: ارتقای جایگاه شورای شهر در کشور به دست اعضای شورا است

در دیدار مهدی عسگری با برخی از اعضای شورای شهرستان کرج و رؤسای شورای شهرهای کرج، کمالشهر، محمدشهر، ماهدشت، گرمدره و بخش آسارا، مسائل مختلف این شهرها و نحوه همکاری برای رفع موانع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

05مرداد
شفافیت فرایندها، لازمه شهرداری ضدفساد
در جلسه با اعضای شورای شهر مطرح شد:

شفافیت فرایندها، لازمه شهرداری ضدفساد

مهدی عسگری: اگر بخواهیم سیستم شهرداری را ضد فساد طراحی کنیم، راهکار این امر شفافیت فرایندها است.