قطعی آب و برق

۰۲تیر
در گفتگو با وزیر نیرو مطرح شد

در گفتگو با وزیر نیرو مطرح شد

۱- تسریع در تفکیک برق منطقه‌ای به واحدهای استانی:با توجه به تقسیمات برق منطقه‌ای، استان‌ البرز زیرمجموعه برق منطقه‌ای تهران بوده و متاسفانه همانطور که در سال گذشته شاهد بودیم، توزیع خاموشی‌ها به دور از عدالت و نهایتا به ضرر مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی استان البرز تمام شد.پیگیری‌ها و مکاتبات جهت توزیع عادلانه خاموشی‌ها را […]