لایحه بودجه

10دی
امیدی به دولت، برای اصلاح مؤثر لایحه بودجه 1400 وجود ندارد
روزنوشت مجلس

امیدی به دولت، برای اصلاح مؤثر لایحه بودجه 1400 وجود ندارد

امروز مجلس پیش از آغاز جلسه رسمی، یک جلسه غیررسمی داشت که در طی آن، رویکرد مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد، دوشنبه صبح نیز در یک نشست غیرعلنی، دیدگاه‌های موافق و مخالف دراین باره مطرح شده بود.

17آذر
بودجه ۱۴۰۰؛ رویایی غیر‌قابل تحقق

بودجه ۱۴۰۰؛ رویایی غیر‌قابل تحقق

مهدی عسگری بودجه 1400 را رویایی غیرقابل تحقق دانست و نتیجه‌ی آن را آینده فروشی و بدهکارسازی دولت آتی عنوان کرد.