مدیران البرز

۲۸آذر
مدیران مهاجر اغلب، پیامدهای بلندمدت تصمیمات را درنظر نمی‌گیرند

مدیران مهاجر اغلب، پیامدهای بلندمدت تصمیمات را درنظر نمی‌گیرند

🕊 #مدیران_مهاجر❗️مدیران مهاجر اغلب، پیامدهای بلندمدت تصمیمات را درنظر نمی‌گیرند ▫️مهدی عسگری در شبکه استانی البرز:🔻شاید بعضی از مدیران، مدیرانی باشند که خیلی در استان زندگی نکرده‌اند و خودشان هم مهاجر باشند؛و این دغدغه رو نداشته باشند که،مثلا این تصمیمی که من امروز میگیرم، ده سالِ بعد تبعاتش چی هست! ▫️تا کی میخوایم با روش‌های […]

۱۲مهر
نقش واقعی مردم در ارزیابی عملکرد دستگاه ها چیست؟

نقش واقعی مردم در ارزیابی عملکرد دستگاه ها چیست؟

تاکید مهدی عسگری در جشنواره شهید رجایی