وزارت صمت

۲۵بهمن
نکات مهدی عسگری در شورای گفتگو

نکات مهدی عسگری در شورای گفتگو

با دعوت از قائم مقام وزارت صمت و معاون اقتصادی وزارت اقتصاد