وزیر کشور

10تیر
نشست مشترک با وزیر کشور

نشست مشترک با وزیر کشور

مهدی عسگری به همراه دیگر نماینده محترم استان با وزیر کشور دیدار و درباره مشکلات و معضلات استان صحبت کردند.