کمیته امداد

۲۵خرداد
ضرورت اصلاح برخی قوانین که مایه گسترش محرومیت شده اند
در دیدار با معاون پارلمانی کمیته امداد کشور و مدیرکل امداد البرز بیان شد:

ضرورت اصلاح برخی قوانین که مایه گسترش محرومیت شده اند

یکی از ضرورتها که در تعامل کمیته امداد و نهادهای حمایتی می‌تواند رقم بخورد، تلاش در جهت شناسایی قوانین و مقررات محرومیت‌زا و اصلاح و تنقیح آنهاست.