یارانه

۱۹آذر
اختیار با دولت است نه مالکیت

اختیار با دولت است نه مالکیت

طبق اصل ۴۵ قانون اساسی زمین‌های موات و انفال در مالکیت دولت نیست، بلکه در اختیار دولت است تا در راستای مصالح عمومی استفاده شود. مردمی‌سازی اقتصاد؛ یعنی حق بهره‌برداری مردم از منابع تولید ثروتاگر می‌گوییم منابعی برای افزایش درآمد مردم نداریم، حداقل با استفاده از ثروت‌های عمومی مانند زمین هزینه‌های مردم را کاهش دهیم. […]

۰۸تیر
یارانه پنهان؛ از تصور تا واقعیت

یارانه پنهان؛ از تصور تا واقعیت

گزارشی کوتاه از نشست فراکسیون دیپلماسی اقتصادیبا پژوهشگاه اقتصاد سیاسی دانشگاه تهران یارانه پنهان، مفهومی است پرچالش، که موافقان و مخالفان سرسختی دارد، آیا وقتی قیمت کالاها در کشور پایین‌تر از خارج از مرزهاست می‌توان گفت که یارانه پنهان به مردم داده می‌شود؟ آیا با این توجیه، می‌توان دست به آزادسازی قیمت‌ها زد؟ این آزادسازی […]